‌Tel.: 733747797

HŘÍDELOVÁ TĚSNĚNÍ (GUFERA)

náhled fotografie
Hřídelové těsnicí kroužžky (gufera) jsou dotykové těsnicí prvky určené pro utěsnění otáčejících se hřídelí a dalšších strojních součástí. Svou funkcí zabezpečují těsné oddělení dvou prostředí  s malým tlakovým spádem. Stupeň utěsnění závisí na provozních podmínkách těsněné součásti a požžadavcích na žživotnost těsnění.

Hřídelové těsnění (gufero) NBR - Nitrilová pryž
Hřídelové kroužky z nitrilové pryže
mohou být použity v teplotách od -40°C do +110°C (krátkodobě parou až do +130°C) a mohou přijít do styku s alifatickými uhlovodíky (např. propan, butan, benzin, minerální olej) a mazivy na základě minerálních olejů. Nedoporučujeme používat nitrilová gufera v případě, že by mohli dojít ke styku s polárními rozpouštědly, chlorovanými uhlovodíky, ketony, aromatickými uhlovodíky (např. benzol) a estery.

Hřídelové těsnění (gufero) MVQ - Silikonová pryž
Hřídelové kroužky ze silikonové pryže
mohou být použity v teplotách od -50°C do +150°C (krátkodobě parou až do +120°C) a jsou určeny především pro vysoké teplotní zátěže. Silikonová gufera skvěle odolávají alkoholům a extrémnímu chladu. Gufera MVQ ze silikonové pryže nedoporučujeme používat v případě, že by mohlo dojít ke styku s nízkomolekulárními estery a étery, alifatickými a aromatickými uhlovodíky či koncentrovanými kyselinami a alkáliemi. Silikonová pryž je nevodivá.

Hřídelové těsnění (gufero) FPM/FKM - Fluorkaučuková pryž
‌Hřídelové kroužky z fluorkaučukové pryže
mohou být použity v teplotách od -20°C do +220°C (krátkodobě parou až do +180°C) a mohou přijít do styku s minerálními, rostlinnými a živočišnými oleji, mazivy i určitými aditivy a pohonnými hmotami. Fluorkaučuková gufera nedoporučujeme používat v případě, že by mohlo dojít ke styku fluorkaučukové pryže s polárními rozpouštědly (jako např. aceton, metylketon, etylacetát, dietyléter a dioxan), nizkomolekulovými organickými kyselinami (např. kyselina mravenčí nebo kyselina octová), plynnými amoniaky, aminy a alkany či přehřátou vodní parou.‌


Napište nám,

vše další obratem zařídíme my!

ARKATIP, s.r.o.
Pražská 754
500 04 Hradec Králové

Tel.: 733 747 797
E-mail: arkatip@seznam.cz

*

*

*

* povinný údaj